Christer Olsson

I en digitaliserad värld blir Emotionell intelligens, EQ, och känslor den viktigaste konkurrensfaktorn

Christer Olsson föreläser kring hur vi i snabb takt är på väg in i en värld där robotar, artificiell intelligens och big data kommer att på verka allas vardag på många sätt. Människan och dess organisationer kommer inte att kunna konkurrera med logik och systematik då alla har tillgång till samma kapacitet via molntjänster mm. Kvar blir vår unika förmåga att generera och känna känslor därför blir kunskapen om Emotionell Intelligens en strategisk kunskap i en digitaliserad värld.
Christer kommer också att förklara att det aldrig är handlingen som är problemet i mellanmänskliga relationer utan just känslan!

Föreläsningen presenteras av Kandidata och Extema