Makten utgår från styrelserummet – därför behövs 100-listan!

ANNA AXELSSON, LINNEA STARK OCH MARGITA EDSTRÖM

Varför har vi skapat en lista med bara kvinnor? Kvinnor utgör trots allt bara lite drygt halva befolkningen och vi vill ju alla leva i ett jämställt samhälle, så då bör vi väl inte exkludera männen från listan? Det känns kanske lite orättvist?

Men faktum är att år 2013 upptog männen 83 procent av alla styrelseplatser i landets bolag med fem eller fler anställda. På 8 av 10 stolar runt bordet satt det alltså män, i ett land där det finns lika många kvinnor. Kan vi kalla det jämställt? Knappast, därav ambitionen att få fler kvinnor som kliver fram och tar uppdrag.

Och det inte bara för att det är rättvist och rätt rent mänskligt, utan även för att det vore oklokt att inte använda hela vår sammanlagda kompetens, se hela vår marknad och alla potentiella kunder Och framförallt – för att det lönar sig!

Under detta pass utforskar vår moderator Julia Djerf bland annat hur en styrelse kan påverka ett bolags framtid och vikten av mångfald för att kunna se hela bolagets marknad.

Torsdag 12.00-12.30