Hitta till mässan

Mässlokalen,  Linköpings Sportcenter ligger i direkt anslutning till Saab Arena i Linköping.